1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An
  • Địa chỉ: Đường D2 – Khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thuốc lá điếu, Sản xuất bao bì
  • Vốn điều lệ: 38.000.000.000 đồng, tương đương 3.800.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 2.919.600 cổ phần, chiếm 76,83% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 15.500 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
 Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 2.919.600 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 19/09/2018 - 05/10/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 11/10/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00 

 15/10/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 16/10/2018 - 25/10/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 16/10/2018 - 22/10/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Tân Khánh An <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20180917_20180917 - TAN KHANH AN - Ban CBTT.pdf
20180917_20180917 - TAN KHANH AN - BCTC KT 2016.pdf
20180917_20180917 - TAN KHANH AN - BCTC KT 2017.pdf
20180917_20180917 - TAN KHANH AN - BCTC Q2 2018.pdf
20180917_20180917 - TAN KHANH AN - Du thao Dieu le.pdf
20180917_20180917 - TAN KHANH AN - Giay DKKD.pdf
20180917_20180917 - TAN KHANH AN - Information Disclosure.pdf
20180917_20180917 - TAN KHANH AN - PA CPH.pdf
20180917_20180917 - TAN KHANH AN - MAUDON.docx
20180917_20180917 - TAN KHANH AN - QD103 phe duyet GTDN.pdf
20180917_20180917 - TAN KHANH AN -TB BAN DAU GIA.pdf
20180917_20180917 - TAN KHANH AN - QD159 vv CPH.pdf
20180917_20180917 - TAN KHANH AN - QD111 phe duyet PA CPH.pdf
20180917_20180917 - TAN KHANH AN - QUYCHE DG.pdf
20180917_20180917 - TAN KHANH AN - BCTC KT 2015.pdf