1. Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG
  • Địa chỉ: Số 01 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
  • Ngành nghề kinh doanh: In ấn, Mua bán vật tư ngành in
  • Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng, tương đương 9.000.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 5.453.500 cổ phần, chiếm 60,59% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 12.500 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi 
 Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 5.453.500 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá 

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 29/08/2018 - 17/09/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 21/09/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00 

 25/09/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 26/09/2018 - 05/10/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 26/09/2018 - 02/10/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá In tổng hợp Bình Dương <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20180827_20180827 - IN TONG HOP BD - Ban CBTT (Eng).pdf
20180827_20180827 - IN TONG HOP BD - Phuong an CPH.pdf
20180827_20180827 - IN TONG HOP BD - QD2162 UBND phe duyet PA CPH.pdf
20180827_20180827 - IN TONG HOP BD - QD2162 UBND phe duyet PA CPH (Eng).pdf
20180827_20180827 - IN TONG HOP BD - QD1814 UBND phe duyet GTDN.pdf
20180827_20180827 - IN TONG HOP BD - QD1312 UBND phe duyet PA su dung dat.pdf
20180827_20180827 - IN TONG HOP BD - QD3306 UBND CPH INBID.pdf
20180827_20180827 - IN TONG HOP BD - QUYCHE DG.pdf
20180827_20180827 - IN TONG HOP BD - TB BAN DAU GIA.pdf
20180827_20180827 - IN TONG HOP BD - BCTC Nha may in 2016.pdf
20180827_20180827 - IN TONG HOP BD - BCTC kiem toan INBID 2017.pdf
20180827_20180827 - IN TONG HOP BD - MAUDON.docx
20180827_20180827 - IN TONG HOP BD - BCTC Nha may in 2015.pdf
20180827_20180827 - IN TONG HOP BD - BCTC 6T 2018.pdf
20180827_20180827 - IN TONG HOP BD - BCTC Nha may in 2017 (1.1.2017 - 8.10.2017).pdf
20180827_20180827 - IN TONG HOP BD - Giay CN DKDN.pdf
20180827_20180827 - IN TONG HOP BD - CV2438 UBND phe duyet Pa lao dong.pdf
20180827_20180827 - IN TONG HOP BD - Notice of Public Offering.pdf
20180827_20180827 - IN TONG HOP BD - du thao Dieu le.pdf
20180827_20180827 - IN TONG HOP BD - Ban cong bo thong tin.pdf