1. Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Cao su Sông Bé
  • Địa chỉ: Quốc lộ 14, tổ 8, ấp 3, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
  • Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cao su, trồng cây lâu năm khác, trồng cây hàng năm khác, sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng gỗ nguyên sinh,...
  • Vốn điều lệ: 1.230.633.000.000 đồng, tương đương 123.063.300 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 41.000.000 cổ phần, chiếm 33,316 % vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
 Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 41.000.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 01/10/2018 - 17/10/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 23/10/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h 00

 25/10/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 26/10/2018 - 03/11/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 26/10/2018 - 01/11/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Cao su Sông Bé <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20180927_20180927 - CAO SU SONG BE - Bản CBTT (ENG).pdf
20180927_20180927 - CAO SU SONG BE - BCTC 6T2018.pdf
20180927_20180927 - CAO SU SONG BE - BCTC 2013.pdf
20180927_20180927 - CAO SU SONG BE - BCTC 2014.pdf
20180927_20180927 - CAO SU SONG BE - BCTC 2016.pdf
20180927_20180927 - CAO SU SONG BE - BCTC 2015.pdf
20180927_20180927 - CAO SU SONG BE - BCTC 2017.pdf
20180927_20180927 - CAO SU SONG BE - Giay DKKD.pdf
20180927_20180927 - CAO SU SONG BE - MAUDON.docx
20180927_20180927 - CAO SU SONG BE - QĐ 937 phe duyet PACPH.pdf
20180927_20180927 - CAO SU SONG BE - QĐ 1447 DC phe duyet PACPH.pdf
20180927_20180927 - CAO SU SONG BE - TT dang bao (ENG).pdf
20180927_20180927 - CAO SU SONG BE -TB BAN DAU GIA.pdf
20180927_20180927- CAO SU SONG BE - QUYCHE DG.pdf
20180928_20180927 - CAO SU SONG BE - Bản CBTT.pdf
20180928_20180927 - CAO SU SONG BE - BCTC 3T2018.pdf
20180928_20180927 - CAO SU SONG BE - Du thao dieu le.pdf