1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai
  • Địa chỉ: Đường 9 KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP.Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
  • Ngành nghề kinh doanh: Bán nông sản, lâm sản; Bán nông sản, lâm sản; Sản xuất, gia công hàng nông sản; Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ, điện tử, thiết bị điện công nghiệp và dân dụng, hàng trang trí nội thất; Bán buôn vật liệu xây dựng; Kinh doanh chợ, nhà xưởng, văn phòng cho thuê, kho, bãi, bến cảng sông. Quản lý kho hàng…
  • Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng, tương đương 4.000.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 3.137.628 cổ phần, chiếm 78,44% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 20.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 1 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 3.137.628 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 28/09/2018 - 09/10/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 15/10/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00 

 17/10/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 18/10/2018 - 24/10/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 18/10/2018 - 24/10/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá XNK Đồng Nai <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20180927_20180927 - XNK DONGNAI - 345.QD.HDTV.pdf
20180927_20180927 - XNK DONGNAI - 4328.QD.UBND.pdf
20180927_20180927 - XNK DONGNAI - BCTC 2016.pdf
20180927_20180927 - XNK DONGNAI - BCTC 2017.pdf
20180927_20180927 - XNK DONGNAI - GIAY CNDKDN XNK DNAI.pdf
20180927_20180927 - XNK DONGNAI - GIAY CNDKDN DOFICO.pdf
20180927_20180927 - XNK DONGNAI - DIEU LE XNKDNAI.pdf
20180927_20180927 - XNK DONGNAI - GIAY XN SO HUU CP.pdf
20180927_20180927 - XNK DONGNAI - MAUDON.docx
20180927_20180927 - XNK DONGNAI - TB BAN DAU GIA.pdf
20180927_20180927 - XNK DONGNAI - Quy che DG.pdf
20180927_20180927 - XNK DONGNAI - BAN CBTT.pdf
20180927_20180927 - XNK DONGNAI - Dieu le Dofico.pdf
20180927_20180927 - XNK DONGNAI - BC BAN NIEN 2018.pdf