1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
  • Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh điện năng
  • Vốn điều lệ: 2.062.412.460.000 đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 63.016.948 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 31.931 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 1 đồng

 Bước khối lượng

 1 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 63.016.948 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 20/03/2020 - 10/04/2020

 tại Vietcap

 Phát phiếu tham dự đấu giá  08h00 – 16h00  13/04/2020 -14/04/2020   tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 16/04/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 20/04/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   21/04/2020 - 29/04/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 21/04/2020 - 27/04/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá VSH  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

 Tài liệu đính kèm:
20200320_20200320 - VSH - MAU DON.docx
20200320_20200320 - VSH - BAN CAO BACH.PDF
20200320_20200320 - VSH - nghi-quyet 01.pdf
20200320_20200320 - VSH - NQ 357.PDF
20200320_20200320 - VSH - Nghi quyet 171.pdf
20200320_20200320 - VSH - NQ846 VSH.pdf
20200320_20200320 - VSH - TBAO CHAO BAN.pdf
20200320_20200320 - VSH - TTR 3372.pdf
20200320_20200320 -VSH - GIAY DANG KY CHAO BAN.PDF
20200320_20200320-VSH - ĐKKD thay DOI L 6 VSH.pdf
20200320_20200320-VSH - Chung nhan so huu co phan.pdf
20200320_20200320-VSH -18CN_BCTC_HNKT.pdf
20200320_20200320-VSH -17CN_BCTC_HNKT.pdf
20200320_20200320-VSH -17CN_BCTC_MKT.pdf
20200320_20200320-VSH -18CN_BCTC_MKT.pdf
20200320_20200320-VSH -19Q4_BCTC_HN.pdf
20200320_20200320-VSH -19Q4_BCTC_M.pdf
20200320_20200320 - VSH - QUY CHE DAU GIA.pdf
20200320_20200320-VSH - DIEU LE VSH.pdf