1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh niên
  • Địa chỉ: 345/134 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1, TP. HCM
  • Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ quảng cáo thương mại; In ấn; Đại lý, môi giới, đấu giá; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; …
  • Vốn điều lệ: 403.416.300.000 đồng, tương đương 40.341.630 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 4.800.000 cổ phần, chiếm 11,9% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 11.350 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 10 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 4.800.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá 

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 20/02/2019 - 06/03/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 12/03/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 14/03/2019

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 15/03/2019 - 21/03/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 15/03/2019 - 21/03/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Truyền thông Thanh niên  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20190219_20190219 - THANHNIEN MEDIA - MAUDON.docx
20190219_20190219 - THANHNIEN MEDIA - BCTC HOP NHAT QUY III.2018.pdf
20190219_20190219 - THANHNIEN MEDIA - BCTC HopNhat 2017.pdf
20190219_20190219 - THANHNIEN MEDIA - BCTC Hop nhat 2016.pdf
20190219_20190219 - THANHNIEN MEDIA - BCTC RIENG 2016.pdf
20190219_20190219 - THANHNIEN MEDIA - BCTC Rieng 2017.pdf
20190219_20190219 - THANHNIEN MEDIA - BCTC RIENG QUY 3.2018.pdf
20190219_20190219 - THANHNIEN MEDIA - CBTT.pdf
20190219_20190219 - THANHNIEN MEDIA - CV8948.pdf
20190219_20190219 - THANHNIEN MEDIA - DIEU LE CONG TY.pdf
20190219_20190219 - THANHNIEN MEDIA - GIAY CNDKKD.pdf
20190219_20190219 - THANHNIEN MEDIA - TBAO BAN DAU GIA..pdf
20190219_20190219 - THANHNIEN MEDIA - Quy che DG.pdf
20190219_20190219 - THANHNIEN MEDIA- TBAO 185.pdf
20190219_20190219 - THANHNIEN MEDIA - QD49 pheduyet PA.pdf
20190219_20190219 - THANHNIEN MEDIA- XACNHAN CP.pdf