1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương
  • Địa chỉ: Số 11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Ngành nghề kinh doanh: Cấp nước, xử lý chất thải, xử lý nước thải…
  • Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000 đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 37.500.000 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 25.500 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 37.500.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 08/09/2020 - 28/09/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 02/10/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 06/10/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   07/10/2020 - 16/10/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 07/10/2019 - 13/10/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá BWE  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20200904_20200903 - BWE - GCN DKDN lan thu 13.pdf
20200904_20200904 - BWE - BCTC Hop nhat Soat xet ban nien nam 2020+Giai trinh.pdf
20200904_20200904 - BWE - BCTC hop nhat kiem toan nam 2018.pdf
20200904_20200904 - BWE - BAN CAO BACH.pdf
20200904_20200904 - BWE - BCTC Hop nhat KT nam 2019+Giai trinh.pdf
20200904_20200904 - BWE - BCTC rieng kiem toan nam 2018 +Giai trinh.pdf
20200904_20200904 - BWE - BCTC Rieng KT nam 2019+Giai trinh.pdf
20200904_20200904 - BWE - BCTC Rieng Soat xet ban nien nam 2020+Giai trinh.pdf
20200904_20200904 - BWE - GIAY PHEP CHAO BAN SO 153.pdf
20200904_20200904 - BWE - MAUDON.docx
20200904_20200904 - BWE - NQ ĐHĐCĐ THUONG NIEN 2020.pdf
20200904_20200904 - BWE - NQ VE GIA KHOI DIEM.pdf
20200904_20200904 - BWE - NQ HĐQT TQ GIÁ ĐẤU GIÁ.pdf
20200904_20200904 - BWE - NQ DIEUCHINH PA PHATHANH TANG VDL VA HS CHAO BAN.pdf
20200904_20200904 - BWE - NQ35 HDQT THOI GIAN TO CHUC DG.pdf
20200904_20200904 - BWE - TB BAN DAU GIA.pdf
20200904_20200904 - BWE - Dieu le Cong ty sua doi lan 3 ngay 15.03.2019.pdf
20200904_20200904 - BWE - QUY CHE DAU GIA.pdf