1.Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quy Nhơn
  • Địa chỉ: Số 40 Phan Bội Châu, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Ngành nghề kinh doanh: Thu gom rác thải không độc hại; Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; Thu gom rác thải độc hại; Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại; Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác;...
  • Vốn điều lệ: 34.271.000.000 (Ba mươi tư tỷ hai trăm bảy mươi mốt triệu) đồng tương đương 3.427.100 cổ phần.
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.333.089 cổ phần, chiếm 38,90% vốn điều lệ.
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 11.990 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 10 đồng

 Bước khối lượng

 1 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 1.333.089 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 29/11/2018 - 13/12/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 19/12/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 21/12/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 22/12/2018 - 28/12/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 24/12/2018 - 28/12/2018 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá MTDT Quy Nhơn <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20181128_20181128 - MTDTQUYNHON - Quy che DG.pdf
20181128_20181128 - MTDTQUYNHON - Ban CBTT.pdf
20181128_20181128 - MTDTQUYNHON - BCTC Kiem toan 2016.pdf
20181128_20181128 - MTDTQUYNHON - Bao cao quy III 2018.pdf
20181128_20181128 - MTDTQUYNHON - BCTC Kiem toan 2017.pdf
20181128_20181128 - MTDTQUYNHON - Chung nhan DKKD.pdf
20181128_20181128 - MTDTQUYNHON - MAUDON.docx
20181128_20181128 - MTDTQUYNHON - QD 1232 thu tuong.pdf
20181128_20181128 - MTDTQUYNHON - Dieu le CTCP.pdf
20181128_20181128 - MTDTQUYNHON - GCN so huu CP.pdf
20181128_20181128 - MTDTQUYNHON - QD3316 QD thoai von.pdf
20181128_20181128 - MTDTQUYNHON - TB BAN DAU GIA.pdf
20181128_20181128 - MTDTQUYNHON - Xac nhan CP tu do chuyen nhuong.pdf