1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương
  • Địa chỉ: Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
  • Ngành nghề kinh doanh: In ấn
  • Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 4.514.300 cổ phần (chiếm 50,16% vốn điều lệ)
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 12.600 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 4.514.300 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 18/08/2020 - 03/09/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 09/09/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 11/09/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   12/09/2020 - 18/09/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 14/09/2019 - 18/09/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá In Bình Dương <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20200817_20200817 - CTY IN BINHDUONG - Ban CBTT.pdf
20200817_20200817 - CTY IN BINHDUONG - BCTC KT 2018.pdf
20200817_20200817 - CTY IN BINHDUONG - BCTC KT 2019.pdf
20200817_20200817 - CTY IN BINHDUONG - CV2248 thoai von CP.pdf
20200817_20200817 - CTY IN BINHDUONG - CV708 vv xac dinh gia khoi diem.pdf
20200817_20200817 - CTY IN BINHDUONG - Giay DKKD.pdf
20200817_20200817 - CTY IN BINHDUONG - Giay xac nhan so huu cp.pdf
20200817_20200817 - CTY IN BINHDUONG - MAUDON.docx
20200817_20200817 - CTY IN BINHDUONG - QD65 phe duyet PA.pdf
20200817_20200817 - CTY IN BINHDUONG - Quy che DG.pdf
20200817_20200817 - CTY IN BINHDUONG - BCTC 6T 2020.pdf
20200817_20200817 - CTY IN BINHDUONG - TBAO BAN DAU GIA.pdf
20200817_20200817 - CTY IN BINHDUONG - Dieu le CTCP.pdf