1. Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN Ê ĐEN
  • Địa chỉ: 94 – 96 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
  • Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác …
  • Vốn điều lệ: 69.182.300.000 đồng (Sáu mươi chín tỷ, một trăm tám mươi hai triệu, ba trăm ngàn đồng)
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.171.280 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 4.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 10 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi 
 Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 1.171.280 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 25/04/2017 - 15/05/2017

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 19/05/2017

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00 

 23/05/2017

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 24/05/2017 - 02/06/2017

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 24/05/2017 - 30/05/2017

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Eden <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

 Tài liệu đính kèm:
20170421_20170421 - CTCP E DEN - BCTC 2015.pdf
20170421_20170421 - CTCP E DEN - GCNDKKD E DEN.pdf
20170421_20170421 - CTCP E DEN - Nghi quyet 88.pdf
20170421_20170421 - CTCP E DEN - Quyet dinh so 01.pdf
20170421_20170421 - CTCP E DEN - QUYCHE DAUGIA..pdf
20170421_20170421 - CTCP E DEN - TB BAN DAU GIA.pdf
20170421_20170421 - CTCP E DEN -Bao cao thoai von.pdf
20170421_20170421 - CTCP E DEN - XN so huu CP.PDF
20170421_20170421 - CTCP E DEN -GCNDKKD Saigontourist.pdf
20170421_20170421 - CTCP E DEN -Dieu le Saigontourist.pdf
20170421_20170421 - CTCP E DEN -MAUDON.docx
20170421_20170421 - CTCP E DEN - BCTC Hop nhat 2015.PDF
20170421_20170421 - CTCP EDEN - Phuluc03 QD 51.doc
20170421_20170421 - CTCP E DEN - Cong bo thong tin.pdf
20170421_20170421 - CTCP E DEN - BCTC Quy 3.2016.pdf
20170421_20170421 - CTCP E DEN - CV 1992 UBCK.PDF
20170421_20170421 - CTCP E DEN - DIEU LE E DEN.pdf