1.Thông tin doanh nghiệp 

 • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG VIỆT THÀNH
 • Địa chỉ: Ấp 7, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
 • Ngành nghề kinh doanh: Sơ chế tách cọng nguyên liệu thuốc lá; Bán buôn nguyên liệu thuốc lá; Đầu tư trồng -nguyên liệu thuốc lá; Kinh doanh cho thuê kho bãi, lưu giữ hàng hóa;...
 • Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng, tương đương 10.000.000 cổ phần
 • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 2.500.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 13.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 2.500.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 02/11/2018 - 13/11/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 19/11/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 21/11/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 22/11/2018 - 28/11/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 22/11/2018 - 28/11/2018 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Đồng Việt Thành <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>
   

Tài liệu đính kèm:
20181101_20181101 - DONG VIET THANH - CV 10741 UBND vv thoai von cua Dofico.pdf
20181101_20181101 - DONG VIET THANH - Giay CNDKDN.pdf
20181101_20181101 - DONG VIET THANH - QD 309 Dofico PA chuyen nhuong von.pdf
20181101_20181101 - DONG VIET THANH - MAUDON.docx
20181101_20181101 - DONG VIET THANH - QD 4328 UBND danh muc DN.pdf
20181101_20181101 - DONG VIET THANH - Quy che DG.pdf
20181101_20181101 - DONG VIET THANH - Xac nhan so huu CP.pdf
20181101_20181101 - DONG VIET THANH - Ban CBTT.pdf
20181101_20181101 - DONG VIET THANH - BCTC nam 2016.pdf
20181101_20181101 - DONG VIET THANH - Dieu le.pdf
20181101_20181101 - DONG VIET THANH -BCTC 9T.2018.pdf
20181101_20181101 - DONG VIET THANH - BCTC nam 2017.pdf
20181101_20181101 - DONG VIET THANH -TB BAN DAU GIA.pdf