1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
  • Địa chỉ: Số 821 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, phân phối và truyền tải điện; Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Kinh doanh bất động sản; ...
  • Vốn điều lệ: 486.600.000.000 đồng, tương đương 48.660.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 19.045.500 cổ phần, chiếm 39,14% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 21.209 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 1 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
 Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 19.045.500 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 01/10/2018 - 10/10/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 16/10/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 15h00

 18/10/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 19/10/2018 - 25/10/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 19/10/2018 - 25/10/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Điện nước An Giang <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20180928_20180928 - DN AN GIANG - BCTC KT 2016.pdf
20180928_20180928 - DN AN GIANG - GCNDKDN.pdf
20180928_20180928 - DN AN GIANG - QD626 UBND phe duyet PA thoai von.pdf
20180928_20180928 - DN AN GIANG - Giay xac nhan so huu cp.pdf
20180928_20180928 - DN AN GIANG - MAUDON.docx
20180928_20180928 - DN AN GIANG - Quy che DG FINAL.pdf
20180928_20180928 - DN AN GIANG - QD2201 phe duyet PA.pdf
20180928_20180928 - DN AN GIANG - VB1523 UBND thoai von NN.pdf
20180928_20180928 - DN AN GIANG -TB BAN DAU GIA.pdf
20180928_20180928 - DN AN GIANG - Ban CBTT.pdf
20180928_20180928 - DN AN GIANG - BCTC KT 6 thang 2018.pdf
20180928_20180928 - DN AN GIANG- Dieu le CTCP.pdf
20180928_20180928 - DN AN GIANG - BCTC KT 2017.pdf
20180928_20180928 - DN AN GIANG - Phuong an chuyen nhuong von.pdf