1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu
  • Địa chỉ: 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, Việt Nam
  • Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ vệ sinh đô thị; Quản lý nghĩa trang, dịch vụ mai táng; Quản lý, vận hành, duy tu sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng,…
  • Vốn điều lệ: 54.000.000.000 đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.566.000 cổ phần (chiếm 29% vốn điều lệ)
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 35.100 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 1.566.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 18/02/2020 - 28/02/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 05/03/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 09/03/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   10/03/2020 - 16/03/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 10/03/2019 - 16/03/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá 

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá MT và DT Vũng Tàu <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>
 Tài liệu đính kèm:
20200217_20200217 - MT va DT Vung Tau - MAUDON.docx
20200217_20200217 - MT va DT Vung Tau - BCTC KT nam 2017.pdf
20200217_20200217 - MT va DT Vung Tau - BCTC KT nam 2018.pdf
20200217_20200217 - MT va DT Vung Tau - Ban CBTT.pdf
20200217_20200217 - MT va DT Vung Tau - TBAO BAN DAU GIA.pdf
20200217_20200217 - MT va DT Vung Tau - BCTC nam 2019.pdf
20200217_20200217 - MT va DT Vung Tau - BCTC quy 3.2019.pdf
20200217_20200217 - MT va DT Vung Tau - CV 110 KH thoai von.pdf
20200217_20200217 - MT va DT Vung Tau - Dieu le cong ty.pdf
20200217_20200217 - MT va DT Vung Tau - Giay CN DKKD.pdf
20200217_20200217 - MT va DT Vung Tau - QD3592 PACN von.pdf
20200217_20200217 - MT va DT Vung Tau - Xac nhan so huu CP.pdf
20200217_20200217 - MT va DT Vung Tau - Quy che DG..pdf
20200217_20200217 - MT va DT Vung Tau -QĐ 1232-QĐ-TTg.pdf