1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Đà Lạt
  • Địa chỉ: Số 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
  • Ngành nghề kinh doanh: Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại; Thu gom rác thải; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; …
  • Vốn điều lệ: 56.143.000.000 đồng, tương đương 5.614.300 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.279.300 cổ phần, chiếm 22,79% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 36.800 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 1.279.300 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 25/02/2019 - 07/03/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 13/03/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 15/03/2019

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 16/03/2019 - 22/03/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 18/03/2019 - 22/03/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá DVDT Đà Lạt  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20190222_20190222 - DVDT Da Lat - Dieu le Cong ty.pdf
20190222_20190222 - DVDT Da Lat - Ban CBTT.pdf
20190222_20190222 - DVDT Da Lat - BCTC 9T 2018.pdf
20190222_20190222 - DVDT Da Lat - BCTC 2016.pdf
20190222_20190222 - DVDT Da Lat - BCTC 2017.pdf
20190222_20190222 - DVDT Da Lat - QD 137 phe duyet phuong an.pdf
20190222_20190222 - DVDT Da Lat - MAUDON.docx
20190222_20190222 - DVDT Da Lat - Giay CNDKDN.pdf
20190222_20190222 - DVDT Da Lat - QD 1232 thu tuong.pdf
20190222_20190222 - DVDT Da Lat - Giay xac nhan so huu cp.pdf
20190222_20190222 - DVDT Da Lat - QD 2548 phe duyet gia khoi diem.pdf
20190222_20190222 - DVDT Da Lat -TB BAN DAU GIA.pdf
20190222_20190222 - DVDT DALAT - Quy che DG.pdf