1. Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
  • Địa chỉ: 338 Lạc Long Quân, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Tài, Long Mỹ; các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị mới; Thiết kế, thẩm tra và xây dựng công trình giao thông; công trình hạ tầng kỹ thuật; Giám sát các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật; ...
  • Vốn điều lệ: 84.307.000.000 đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 8.371.996 cổ hần (chiếm tỷ lệ 99,3037% tổng số cổ phiếu đang - lưu hành)
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 13.500 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 1 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi 
 Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 8.371.996 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 02/10/2017 - 18/10/2017

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 24/10/2017

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00 

 26/10/2017

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 27/10/2017 - 04/11/2017

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 27/10/2017 - 02/11/2017

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Xay dung Binh Dinh<Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20170928_20170928 - BINCO - MAUDON.docx
20170928_20170928 - BINCO - Xac nhan so huu CP.pdf
20170928_20170928 - BINCO - Phuluc03 QD 51.doc
20170928_20170928 - BINCO- TB ban ĐG.pdf
20170928_20170928 - BINCO-BC Thoai von.pdf
20170928_20170928 - BINCO - Ban CBTT.PDF
20170928_20170928 - BINCO - BCTC kiem toan 2015.pdf
20170928_20170928 - BINCO - BCTC kiem toan 2016.pdf
20170928_20170928 - BINCO - BCTC Quy I 2017.pdf
20170928_20170928 - BINCO - CV 1129 UBND Binh Dinh.pdf
20170928_20170928 - BINCO - Dieu le BINCO.pdf
20170928_20170928 - BINCO - Giay DKKD BINCO.pdf
20170928_20170928 - BINCO - CV 6298 UBCK.pdf
20170929_20170928 - BINCO - QUYCHE DAUGIA.pdf