1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Quốc
  • Địa chỉ: 143 Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
  • Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn lập dự án đầu tư, quy hoạch, thiết kế công trình; Thi công san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình nhà ở dân dụng, công nghiệp, giao thông; …
  • Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 280.000 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 14.300 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 280.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 10/04/2020 - 22/04/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 28/04/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 04/05/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   05/05/2020 - 11/05/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 05/05/2020 - 11/05/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá PTHT Phú Quốc <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

 Tài liệu đính kèm:

0200409_20200409 - CTY DTPT HT PHUQUOC - BCTC 2017 Da KIEMTOAN.pdf
20200409_20200409 - CTY DTPT HT PHUQUOC - BAN CBTT.pdf
20200409_20200409 - CTY DTPT HT PHUQUOC - BCTC 2018 Da KIEM TOAN.pdf
20200409_20200409 - CTY DTPT HT PHUQUOC - BCTC 2019.pdf
20200409_20200409 - CTY DTPT HT PHUQUOC - BB XAC NHAN VON GOP.pdf
20200409_20200409 - CTY DTPT HT PHUQUOC - DIEU LE.pdf
20200409_20200409 - CTY DTPT HT PHUQUOC - MAUDON.docx
20200409_20200409 - CTY DTPT HT PHUQUOC - NQ 171.pdf
20200409_20200409 - CTY DTPT HT PHUQUOC - Quy che DG.pdf
20200409_20200409 - CTY DTPT HT PHUQUOC - VB908.pdf
20200409_20200409 - CTY PTDT HT PHUQUOC - BCTC SOATXET 6T2019.pdf
20200409_20200409 - CTY PTDT HT PHUQUOC - GIAY DKKD.pdf
20200409_20200409 - CTY PTDT HT PHUQUOC - TBAO BAN DAU GIA.pdf
20200409_20200409 - CTY DTPT HT PHUQUOC - PA CHUYEN NHUONG VON.pdf