1. Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội
  • Địa chỉ: Ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
  • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; khai thác, xử lý và cung cấp nước;...
  • Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng, tương đương 3.000.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.400.000 cổ phần, chiếm 46,67% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10.895 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 1 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần 

 Số lượng cổ phần mỗi
 Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 1.400.00 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 18/09/2018 - 28/09/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 04/10/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 9h00 

 08/10/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 09/10/2018 - 15/10/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 09/10/2018 - 15/10/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Cụm công nghiệp Tân Hội <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20180917_20180917 - CUM CN TAN HOI - Ban CBTT.pdf
20180917_20180917 - CUM CN TAN HOI - QD 2220 HĐQL.PDF
20180917_20180917 - CUM CN TAN HOI - BCTC 2016.pdf
20180917_20180917 - CUM CN TAN HOI - CV 1559 UBND-KTTC.pdf
20180917_20180917 - CUM CN TAN HOI - BCTC 2017.pdf
20180917_20180917 - CUM CN TAN HOI - BCTC 6T.2018.pdf
20180917_20180917 - CUM CN TAN HOI - GCN ĐKDN.pdf
20180917_20180917 - CUM CN TAN HOI - DIEU LE CONGTY.pdf
20180917_20180917 - CUM CN TAN HOI - Giay XN so huu CP.pdf
20180917_20180917 - CUM CN TAN HOI - Quy che DG.pdf
20180917_20180917 - CUM CN TAN HOI -TB BAN DAU GIA.pdf
20180917_20180917 - CUM CN TAN HOI - MAUDON.docx