1.Thông tin doanh nghiệp

 • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang
 • Địa chỉ: Lô L5, Căn 20, Phan Thị Ràng, Phường An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
 • Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Vận tải đường thủy nội địa; ....
 • Vốn điều lệ: 46.000.000.000 (Bốn mươi sáu tỷ) đồng tương đương 460.000 cổ phần
 • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 156.200 cổ phần, chiếm 33,96% vốn điều lệ
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
 • Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia mua cổ phần đợt này.

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 100.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 100.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi 
 Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 156.200 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 17/07/2018 - 27/07/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 02/08/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00 

 06/08/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 07/08/2018 - 13/08/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 07/08/2018 - 13/08/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Dầu khí Dương Đông Kiên Giang <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20180713_20180704 - CTCP DK DUONG DONG KG - Quy che DG.pdf
20180713_20180713 - CTCP DK DUONG DONG KG - BCTC 2017.PDF
20180713_20180713 - CTCP DK DUONG DONG KG - DKKD.pdf
20180713_20180713 - CTCP DK DUONG DONG KG - QD 2620 PVN.pdf
20180713_20180713 - CTCP DK DUONG DONG KG - GXN so huu CP.pdf
20180713_20180713 - CTCP DK DUONG DONG KG - Dieu le.pdf
20180713_20180713 - CTCP DK DUONG DONG KG - Ban CBTT.PDF
20180713_20180713 - CTCP DK DUONG DONG KG - NQ 38 PVOIL.pdf
20180713_20180713 - CTCP DK DUONG DONG KG - BCTC 2016.pdf
20180713_20180713 - CTCP DK DUONG DONG KG - MAUDON.docx
20180713_20180713 - CTCP DK DUONG DONG KG - TB BAN DAU GIA.pdf