1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh
  • Địa chỉ: 82, Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
  • Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ kỹ thuật công trong kiểm tra, đánh giá, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các loại xe cơ giới đang lưu hành, các loại xe chuyên dùng, xe máy kéo nông nghiệp, lâm nghiệp có tham gia giao thông đường bộ và các phương tiện thủy nội địa
  • Vốn điều lệ: 50.140.000.000 đồng, tương đương 5.014.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 2.456.860 cổ phần (chiếm 49% vốn điều lệ)
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10.450 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 10 đồng

 Bước khối lượng

 10 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 2.456.860 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá 

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 28/10/2019 - 07/11/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 13/11/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 15/11/2019

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 16/11/2019 - 22/11/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 18/11/2019 - 22/11/2019 

 tại Vietcap


Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Đăng kiểm Tây Ninh <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20191025_20191025 - DANG KIEM TAY NINH - Ban CBTT.pdf
20191025_20191025 - DANG KIEM TAY NINH - BCTC 2017.pdf
20191025_20191025 - DANG KIEM TAY NINH - BCTC 2018.pdf
20191025_20191025 - DANG KIEM TAY NINH - BCTC quy 3 nam 2019.pdf
20191025_20191025 - DANG KIEM TAY NINH - CV 1015.pdf
20191025_20191025 - DANG KIEM TAY NINH - Dieu le.pdf
20191025_20191025 - DANG KIEM TAY NINH - Giay XN so huu CP.pdf
20191025_20191025 - DANG KIEM TAY NINH - Giay CNDKDN.pdf
20191025_20191025 - DANG KIEM TAY NINH - QD 2247 KH thoai von.pdf
20191025_20191025 - DANG KIEM TAY NINH - MAUDON.docx
20191025_20191025 - DANG KIEM TAY NINH - QD 2276 gia khoi diem.pdf
20191025_20191025 - DANG KIEM TAY NINH - Quy che DG.pdf
20191025_20191025 - DANG KIEM TAY NINH - QD.1232 TTCP.pdf
20191025_20191025 - DANG KIEM TAY NINH - TBAO BAN DAU GIA.pdf