1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre
  • Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
  • Ngành nghề kinh doanh: thu gom rác thải không độc hại, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, ...
  • Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 864.000 cổ phần (chiếm 24,00% vốn điều lệ)
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 14.630 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 10 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 864.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 13/02/2020 - 24/02/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 28/02/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 03/03/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   04/03/2020 - 10/03/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 04/03/2019 - 10/03/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá đô thị Bến Tre  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20200212_20200212 - DO THI BEN TRE - BCTC CTY ME KT 6T2019.pdf
20200212_20200212 - DO THI BEN TRE - Ban CBTT.pdf
20200212_20200212 - DO THI BEN TRE - BCTC CTY ME KT 2017.pdf
20200212_20200212 - DO THI BEN TRE - BCTC CTY ME KT 2018.pdf
20200212_20200212 - DO THI BEN TRE - BCTC HN KT 6T2019.pdf
20200212_20200212 - DO THI BEN TRE - BCTC HN KT 2017.pdf
20200212_20200212 - DO THI BEN TRE - Dieu le cong ty.pdf
20200212_20200212 - DO THI BEN TRE - BCTC HN KT 2018.pdf
20200212_20200212 - DO THI BEN TRE - Giay CN so huu co phan.pdf
20200212_20200212 - DO THI BEN TRE - GCNDKDN.pdf
20200212_20200212 - DO THI BEN TRE - MAUDON.docx
20200212_20200212 - DO THI BEN TRE - QD 2810 phe duyet gia khoi diem.pdf
20200212_20200212 - DO THI BEN TRE - QĐ 21-QĐ-UBND.pdf
20200212_20200212 - DO THI BEN TRE - Quy che DG.pdf
20200212_20200212 - DO THI BEN TRE - thaydoi ĐKDN.pdf
20200212_20200212 - DO THI BEN TRE -QĐ 1232-QĐ-TTg.pdf
20200213_20200212 - DO THI BEN TRE - TBAO BAN DAU GIA.pdf