1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long
  • Địa chỉ: 86 Đường 3 tháng 2, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
  • Ngành nghề kinh doanh: Thu gom rác thải không độc hại, Thu gom rác thải độc hại, Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan, ...
  • Vốn điều lệ: 35.362.220.000 đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.569.728 cổ phần (chiếm 44,39% vốn điều lệ)
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 25.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 1 cổ phần
Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 1.569.728 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 13/01/2020 - 22/01/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 04/02/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 06/02/2020

 tại HOSE

Nộp tiền mua cổ phần

   07/02/2020 - 13/02/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 07/02/2020 - 13/02/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Công trình CC Vĩnh Long <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20200110_20200110 - C.TRINH CC VINH LONG - MAUDON.docx
20200110_20200110 - C.TRINH CC VINH LONG - Ban Cong bo thong tin.pdf
20200110_20200110 - C.TRINH CC VINH LONG - BCTC KT nam 2018.pdf
20200110_20200110 - C.TRINH CC VINH LONG - BCTC quy 3 2019.pdf
20200110_20200110 - C.TRINH CC VINH LONG - TBAO BAN DAU GIA.pdf
20200110_20200110 - C.TRINH CC VINH LONG - BCTC quy 3 2019.pdf
20200110_20200110 - C.TRINH CC VINH LONG - Giay CNDK doanh nghiep.pdf
20200110_20200110 - C.TRINH CC VINH LONG - QD21 vv thoai von.pdf
20200110_20200110 - C.TRINH CC VINH LONG - Giay XNSH CP.pdf
20200110_20200110 - C.TRINH CC VINH LONG - QD3190 phe duyet PA.pdf
20200110_20200110 - C.TRINH CC VINH LONG - Quy che DG.pdf
20200110_20200110 - C.TRINH CC VINH LONG - BCTC 6 thang nam 2019.pdf
20200110_20200110 - C.TRINH CC VINH LONG - Dieu le TCHD.pdf