1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long
  • Địa chỉ: Số 02, Đường Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
  • Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; …
  • Vốn điều lệ: 289.000.000.000 đồng, tương đương 28.900.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 6.660.500 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 13.600 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 6.660.500 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 21/02/2019 - 06/03/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 12/03/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 15h00

 14/03/2019

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 15/03/2019 - 21/03/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 15/03/2019 - 21/03/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Cấp nước Vĩnh Long  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20190220_20190220 - CAP NUOC VINH LONG - BCTC NAM 2017 DA KT.pdf
20190220_20190220 - CAP NUOC VINH LONG - BCTC NAM 2016 DA KT.pdf
20190220_20190220 - CAP NUOC VINH LONG - MAUDON.docx
20190220_20190220 - CAP NUOC VINH LONG - BCTC Q4 NAM 2018.PDF
20190220_20190220 - CAP NUOC VINH LONG - CBTT.pdf
20190220_20190220 - CAP NUOC VINH LONG - DIEU LE CONG TY.pdf
20190220_20190220 - CAP NUOC VINH LONG - GIAY XAC NHAN CP.pdf
20190220_20190220 - CAP NUOC VINH LONG - GCNDKDN.pdf
20190220_20190220 - CAP NUOC VINH LONG - QD 202 PHE DUYET PA.pdf
20190220_20190220 - CAP NUOC VINH LONG - QD 92.pdf
20190220_20190220 - CAP NUOC VINH LONG - Quy che DG.pdf
20190220_20190220 - CAP NUOC VINH LONG - TBAO BAN DAU GIA.pdf