Kính gửi Quý Khách hàng,

  Vietcap thông báo thông tin đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Vinh như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Vinh
  • Địa chỉ: Số 521B, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 
  • Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước. 
  • Vốn điều lệ: 145.978.600.000 đồng 
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 2.677.248 (Hai triệu sáu trăm bảy mươi bảy nghìn hai trăm bốn mươi tám) cổ phần 
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM 

Loại cổ phần chào bán

 Cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm 1 cổ phần

 19.940 đồng/cổ phiếu

 Mệnh giá

 10.000 đồng/cổ phiếu

 Bước giá

 10 (Mười) đồng

Bước khối lượng

 01 (Một) cổ phần

Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu

100 cổ phần (đăng ký theo bội số của 1 cổ phần)

Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

 2.677.248 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa

2.677.248 cổ phần

 Số lượng cổ phần đấu giá

 2.677.248 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

 Đăng ký đấu giá và nộp cọc

08h00 - 16h00

13/12/2021- 23/12/2021

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00

29/12/2021

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

09h00

31/12/2021

 tại HOSE

Nộp tiền mua cổ phần

 

01/01/2022 -     07/01/2022

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

04/01/2022  -  10/01/2022

    tại Vietcap  

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260 
  • Của: CTY CP Chứng khoán Bản Việt 
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa 
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá CTCP Cấp nước Trà Vinh <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD (ngày và nơi cấp)> <Số lượng>

20211210_20211210 - CTN Tra Vinh - Quy che DG.pdf

20211210_20211210 - CTN Tra Vinh - Thong bao Ban dau gia.pdf

20211210_20211210 - CTN Tra Vinh - Ban Cong bo thong tin_compressed.pdf

20211210_20211210 - CTN Tra Vinh - BCTC 2019_compressed.pdf

20211210_20211210 - CTN Tra Vinh - BCTC 2020_compressed.pdf

20211210_20211210 - CTN Tra Vinh - BCTC Quy3.2021.pdf

20211210_20211210 - CTN Tra Vinh - BCTC SX 6T2021.pdf

20211210_20211210 - CTN Tra Vinh - CV 48_ vv tiep tuc thoai von.pdf

20211210_20211210 - CTN Tra Vinh - Dieu le cong ty.pdf

20211210_20211210 - CTN Tra Vinh - Giay CNDK DN.pdf

20211210_20211210 - CTN Tra Vinh - Giay XN SH.pdf

20211210_20211210 - CTN Tra Vinh - Mau don.docx

20211210_20211210 - CTN Tra Vinh - Phuong an thoai von.pdf

20211210_20211210 - CTN Tra Vinh - QD 478 ve cu nguoi dai dien von.pdf

20211210_20211210 - CTN Tra Vinh - QD388 ve cu nguoi dai dien von.pdf

20211210_20211210 - CTN Tra Vinh - QD2206 ve phe duyet gia.pdf


 

Powered by Froala Editor