1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
  • Địa chỉ: Số 231, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh các sản phẩm cao su, kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị máy móc, hóa chất phục vụ sản xuất ngành công nghiệp Cao su, chế tạo, mua bán máy móc thiết bị phục vụ ngành Cao su; ...
  • Vốn điều lệ: 280.657.650.000 đồng, tương đương 28.065.765 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 4.209.800 cổ phần (chiếm 15% vốn điều lệ)
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 46.452 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 1 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 4.209.800 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 16/05/2019 - 27/05/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 31/05/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 15h00

 04/06/2019

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 05/06/2019 - 11/06/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 05/06/2019 - 11/06/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá SRC  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đình kèm:
20190515_20190515 - CAOSU SAO VANG - Ban CBTT.PDF
20190515_20190515 - CAOSU SAO VANG - BCTC KT 2017.pdf
20190515_20190515 - CAOSU SAO VANG - CV gia khoi diem.pdf
20190515_20190515 - CAOSU SAO VANG - BCTC KT 2018.pdf
20190515_20190515 - CAOSU SAO VANG - BCTC Quy 1 2019.pdf
20190515_20190515 - CAOSU SAO VANG - CV XN so huu CP.PDF
20190515_20190515 - CAOSU SAO VANG - Dieu le CTCP.pdf
20190515_20190515 - CAOSU SAO VANG - QD16 tai co cau.PDF
20190515_20190515 - CAOSU SAO VANG - MAUDON.docx
20190515_20190515 - CAOSU SAO VANG - Giay DKKD CTCP.pdf
20190515_20190515 - CAOSU SAO VANG - TBAO BAN DAU GIA.pdf
20190515_20190515 - CAOSU SAO VANG - QĐ144 phe duyet PA.PDF
20190515_20190515 - CAOSU SAO VANG - Quy che DG.pdf