1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
  • Địa chỉ: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su; Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm cao su và vật tư; …
  • Vốn điều lệ: 1.187.926.050.000 đồng, tương đương 118.792.605 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 17.234.000 cổ phần (chiếm 14,51% vốn điều lệ)
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 25.170 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 10 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 17.234.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 16/05/2019 - 27/05/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 31/05/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 04/06/2019

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 05/06/2019 - 11/06/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 05/06/2019 - 11/06/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá DRC  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20190515_20190515 - CAO SU DA NANG - BCTC KT 2017.pdf
20190515_20190515 - CAO SU DA NANG - BCTC Q1 2019.pdf
20190515_20190515 - CAO SU DA NANG - BCTC KT 2018.pdf
20190515_20190515 - CAO SU DA NANG - Cong van so 3077.pdf
20190515_20190515 - CAO SU DA NANG - MAUDON.docx
20190515_20190515 - CAO SU DA NANG - QD 16 tai co cau Vinachem.pdf
20190515_20190515 - CAO SU DA NANG - QD 143 phe duyet PA.pdf
20190515_20190515 - CAO SU DA NANG - CBTT.pdf
20190515_20190515 - CAO SU DA NANG - Dieu le.pdf
20190515_20190515 - CAO SU DA NANG - Giay CNDKKD.pdf
20190515_20190515 - CAO SU DA NANG - Giay xac nhan SHCP.pdf
20190515_20190515 - CAO SU DA NANG - TBAO BAN DAU GIA.pdf
20190515_20190515 - CAO SU DA NANG - XN gia khoi diem.PDF
20190515_20190515 - CAO SU DA NANG - Quy che DG.pdf