1.Thông tin doanh nghiệp 

 • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Petec Bình Định
 • Địa chỉ: 389 Trần Hưng Đạo- Thành phố Quy Nhơn- Bình Định
 • Ngành nghề kinh doanh: Mua bán xăng dầu, mỡ phụ, khí dầu mỏ hóa lỏng và các chế phẩm từ dầu mỏ, bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm liên quan, …
 • Vốn điều lệ: 40.391.470.000 đồng
 • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.274.064 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
 • Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đợt đấu giá này

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 30.810 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 10 đồng

 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu

 1 lô cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối đa
 1 lô cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 1.274.064 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 01/06/2020 - 18/06/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 24/06/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 26/06/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   27/06/2020 - 06/07/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 29/06/2020 - 03/07/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Petec Bình Định <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20200529_20200529 - PETEC BINH DINH - MAU DON.docx
20200529_20200529 - PETEC BINH DINH - Ban cao bach.pdf
20200529_20200529 - PETEC BINH DINH - BCTC nam 2019.pdf
20200529_20200529 - PETEC BINH DINH - BCTC KT nam 2017.pdf
20200529_20200529 - PETEC BINH DINH - BCTC KT nam 2018.pdf
20200529_20200529 - PETEC BINH DINH - CV 1783 dieu chinh BCB.pdf
20200529_20200529 - PETEC BINH DINH - Dieu le GCB.pdf
20200529_20200529 - PETEC BINH DINH - Giay chung nhan SHCP.pdf
20200529_20200529 - PETEC BINH DINH - Giay CNCB cua UBCK.pdf
20200529_20200529 - PETEC BINH DINH - Giay CNDKKD.pdf
20200529_20200529 - PETEC BINH DINH - NQ4947 phe duyet PA thoai von.pdf
20200529_20200529 - PETEC BINH DINH - Quy che dau gia.pdf
20200529_20200529 - PETEC BINH DINH - TBAO CHAO BAN.pdf
20200529_20200529 - PETEC BINH DINH- CV dieu chinh buoc gia.pdf