1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần:   Bộ Xây dựng
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng
  • Địa chỉ: 70 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Thi công xây dựng công trình; Cho thuê mặt bằng
  • Vốn điều lệ:  270.000.000.000 đồng
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Thời gian tổ chức đấu giá: 9h ngày 22/12/2023 

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm 

10.500 đồng/cổ phần

Bước giá

100 đồng

Bước khối lượng

100 cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

13.241.200 cổ phần

Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiếu

100 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

0 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

Số mức giá đặt mua

Tối đa 2 mức giá

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá 

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

Từ 8h00 ngày 30/11/2023 đến trước

15h30 ngày 15/12/2023

Vietcap

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

20/12/2023

Vietcap

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

22/12/2023-28/12/2023

Vietcap

Hoàn trả tiền cọc

 

22/12/2023-28/12/2023

Vietcap

            

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số: 1220634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Vietcap – Chi nhánh Hà Nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

1.Quy che dau gia.pdf

2. ban cong bo thong tin SHG_0001.pdf

3. DIEULETCT.19.pdf

4. QD_BXD.pdf

5.QD CP-ttg.signed.pdf

6. DKKD.6.29.8.2019.pdf

7. GIay xac nhan so huu.pdf

8. QD.1150.15.11.23. thoai von TCTSH.pdf

9. SHG_Baocaotaichinh_6T_2023_Soatxet_Congtyme.pdf

10. SHG_Baocaotaichinh_6T_2023_Soatxet_Hopnhat.pdf

11. SHG_Baocaotaichinh_2021_Kiemtoan_Congtyme.pdf

12. SHG_Baocaotaichinh_2021_Kiemtoan_Hopnhat.pdf

13. SHG_Baocaotaichinh_2022_Kiemtoan_Congtyme.pdf

14. SHG_Baocaotaichinh_2022_Kiemtoan_Hopnhat.pdf

Powered by Froala Editor