1.Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
  • Tên doanh nghiệp đấu giá:   Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
  • Địa chỉ: Số 255B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  • Ngành nghề kinh doanh: Bán lẻ nhiên liệu động cơ
  • Vốn điều lệ:  41.596.000.000 đồng
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Giá khởi điểm : 36.600 đồng/cổ phần
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 443.500 cổ phần
  • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0  cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm 

36.600 đồng/cổ phần

Bước giá

100 đồng

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

443.500 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

0 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm


2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 16h

02/12/2022-22/12/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

27/12/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h00

29/12/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

29/12/2022-06/01/2023

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

30/12/2022-05/01/2023

VCSC


Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

1. Quy che dau gia (3).docx

2. BCBTT..pdf

3. Giay chao ban ra cong chung PLX.pdf

4. Giay chung nhan so huu co phan BMF.pdf

5. PLX _BCB_2022.pdf.pdf

6. Nghi quyet HDQT 612.pdf.pdf

7. Nghi quyet HDQT so 186.pdf.pdf

8. Dkkd bmf.pdf

9. Dkkd plx.pdf

10. Bctc nam 2020 bmf.pdf

11. Bctc nam 2021 bmf.pdf

12. Bctc qui 3 bmf.pdf

Powered by Froala Editor