1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam
  • Địa chỉ: Số 44 Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê văn phòng, kinh doanh và phát hành sách ....
  • Vốn điều lệ: 679.099.600.000 đồng
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Thời gian tổ chức đấu giá: 9h ngày 02/04/2024

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

6.790.996 cổ phần

Giá khởi điểm 

15.700 đồng/cổ phần

Bước giá

100 đồng

Số mức giá đặt mua

Tối đa 02 mức giá

Bước khối lượng

100 cổ phần (trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán)

Hình thức bán

Bán đấu giá công khai thông thường

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua tối đa

0 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

Từ 8h00 ngày 06/03/2023 đến trước

15h30 ngày 25/03/2024

Vietcap, SCIC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

29/03/2024

Vietcap

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h ngày 08/04/2024

SCIC

Hoàn trả tiền cọc

Sau ngày 03/04/2024

SCIC

            

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  0011002550084

Chủ tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

Tại: Vietcombank – Sở giao dịch 

Nội dung: Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp Tiền đặt cọc mua ……….. cổ phần của SCIC tại CTCP Sách Việt Nam

1. Quy che dau gia_.docx

2. Ban CBTT__.pdf

3. QD phe duyet PA ban cp cua SCIC tai VNB.pdf

4. Dieu le_.pdf

5. CV xac nhan so huu cp.pdf

6. Giay DKKD.pdf

7. BCTC quy 3.2023.pdf

8. BCTC kien toan 2021.pdf

9. BCTC kiem toan 2022.pdf

13_ Danh sach dai ly dau gia (1).docx

Powered by Froala Editor