1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND tỉnh Khánh Hòa
  • Tên doanh nghiệp chào bán: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang
  • Địa chỉ: Số 84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Ngành nghề kinh doanh: Thu gom, vận chuyển rác thải; Quản lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng; Chăm sóc cây xanh ...
  • Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Thời gian tổ chức đấu giá: 9h ngày 23/04/2024

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

641.000 cổ phần

Giá khởi điểm 

21.179 đồng/cổ phần

Bước giá

01 đồng

Số mức giá đặt mua

Tối đa 02 mức giá

Bước khối lượng

100 cổ phần 

Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu

100 cổ phần

Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa

641.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua tối đa

0 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá:

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

Từ 8h00 ngày 04/04/2024 đến trước 

15h30 ngày 16/04/2024

Vietcap

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

19/04/2024

Vietcap

Nộp tiền mua cổ phần

Từ 23/04/2024 đến trước 16h ngày 29/04/2024

Vietcap

Hoàn trả tiền cọc

Từ 24/04/2024 đến 29/04/2024

Vietcap

            

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1220634896

Chủ tài khoản: CTCP Chứng khoán Vietcap – Chi nhánh Hà Nội

Tại: BIDV – CN Hà Thành 

Nội dung: Họ và tên CCCD số ….. NT đặt cọc đấu giá CTCP Môi trường đô thị Nha Trang 

1. Quy che chao ban canh tranh co phan_CTCP Moi truong do thi Nha Trang.pdf

2. Ban CBTT chao ban canh tranh.pdf

3. Bao cao tai chinh tu lap 2023.pdf

4. dieu le nue 2021..pdf

5. 1479-ttg.signed.pdf

6. giay cndkdn.pdf

7. NUE_Baocaotaichinh_2022_Kiemtoan.pdf

8. quyet dinh 2876.pdf

9. xac nhan cp NUE.pdf

Powered by Froala Editor