1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần:   Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn
  • Địa chỉ:  442 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TP. Hồ Chí Minh
  • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ vận tải, kho bãi
  • Vốn điều lệ:  43.095.500.000 đồng
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Thời gian tổ chức đấu giá: 9h ngày 10/04/2024

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

437.400 cổ phần

Giá khởi điểm 

22.600 đồng/cổ phần

Bước giá

100 đồng

Số mức giá đặt mua

Tối đa 02 mức giá

Bước khối lượng

100 cổ phần 

Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu

100 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua tối đa

0 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá:

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

Từ 8h30 ngày 15/03/2023 đến 

15h30 ngày 03/04/2024

Vietcap

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

08/04/2024

Vietcap

Nộp tiền mua cổ phần

Từ 10/04/2024 đến trước 16h ngày 11/04/2024

Vietcap

Hoàn trả tiền cọc

Từ 11/04/2024 đến 16/04/2024

Vietcap


Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1220634896

Chủ tài khoản: CTCP Chứng khoán Vietcap – Chi nhánh Hà Nội

Tại: BIDV – CN Hà Thành 

Nội dung: Họ và tên CCCD số ….. NT đặt cọc đấu giá CTCP Hàng hải Sài Gòn 

1. Quy che dau gia_.pdf

2. Quyet dinh 266.pdf

3. Giay CNCB SHC.pdf

4. Dieu le cong ty SHC_.pdf

5. DKKD SHC_.pdf

6. Cong van xac nhan.pdf

7. BCTC_SHC_2023_truoc kiem toan.pdf

8. BCTC 2022 SHC kiem toan.pdf

9. BCTC 2021 SHC kiem toan.pdf

10. Ban cao bach.pdf

Powered by Froala Editor