1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
  • Tên doanh nghiệp đấu giá:   Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng
  • Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Tp Hải Phòng
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất pin và ắc quy
  • Vốn điều lệ:  67.454.800.000 đồng
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Giá khởi điểm : 39.200 đồng/cổ phần
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.440.252 cổ phần
  • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.440.252 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm 

40.300 đồng/cổ phần

Bước giá

100 đồng

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

3.440.252 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

3.440.252 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm


2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá 

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

12/12/2022-26/12/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

29/12/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

14h00

03/01/2023

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

03/01/2023-09/01/2023

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

04/01/2023-09/01/2023

VCSC

    

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

0. Quy che dau gia (2)..docx

1. Dieu le.pdf

2. TSB_21CN_BCTC_KT.pdf

3. TSB_22Q3_BCTC.pdf

4. QD-HCVN.pdf

5. Ban CBTT.pdf

6. Giay xac nhan co phan.PDF

7. Giay DKKD.PDF

8. tsb-thong-bao-so-huu-nuoc-ngoai-cua-cong-ty-0-450480.PDF

9. Van ban 536 14_04_2021 UBQLV.pdf

10. Van ban 2375 05_05_2021 VPCP.pdf

Powered by Froala Editor