1-Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

2-Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3-Số điện thoại: (84-254) 3859 248

4-Số Fax: (84-254) 3560 712

5-Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

6-Cổ phiếu chào bán:

 • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Số lượng đăng ký chào bán: 47.638.964 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,188 (01 cổ phiếu được phân bổ 1 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua 0,188 cổ phiếu mới phát hành)

7-Khối lượng vốn cần huy động (tính theo mệnh giá): 476.389.640.000 đồng

8-Khối lượng vốn cần huy động (tính theo giá phát hành): 619.306.532.000 đồng

9-Mục đích huy động vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được dùng để đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

10-Giá bán ra công chúng: 13.000 đồng/cổ phiếu

11-Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có

12-Thời hạn nhận đăng ký mua: Dự kiến trong Quý 1/2019, Tổng Công ty sẽ công bố cụ thể sau khi hoàn thành thủ tục chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

13-Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

 • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua thông qua thành viên lưu ký chứng khoán (Công ty chứng khoán) nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký 
 • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, điện thoại liên hệ: (84-254) 3859 248
 • Bản cáo bạch được đăng tải tại website: www.dic.vn, www.vcsc.com.vn

14-Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: 

 • Tên tài khoản: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
 • Số tài khoản: 0120100009218888
 • Tại: Ngân hàng TMCP Phương Đông, Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Địa chỉ: 148 Lê Hồng Phong, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tài liệu đính kèm
Bản cáo bạch
Giấy chứng nhận đăng ký DN
BCTC Riêng Quy 3.2018
BCTC HN Quy 3.2018
BCTC Riêng 2017
BCTC HN 2017
BCTC HN 2016
BCTC Riêng 2016
NQ Thông qua hồ sơ chuẩn bị đăng ký phát hành
BB HDQT triển khai PA phát hành
BB họp HDQT thông qua hồ sơ đang ký phát hành
CV điều chỉnh TL phát hành cho cổ đông hiện hữu
CV gia hạn nộp BCTC
NQ DHCD thường nien 2018
NQ xác định giá phát hành
NQ triển khai PA phát hành
Tài liệu về dự án Long Tan
Điều lệ tổ chức và hoạt động