Vietcap thông báo Thông tin chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức 
  • Địa chỉ: Số 318 Lê Hồng Phong, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh  Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Điện thoại: 0254 3961 689    Số fax: 0254 3961 986
  • Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình dân dụng;…
  • Vốn điều lệ: 17.420.000.000 đồng. 
  • Vốn của SCIC: 11.520.000.000 đồng (tương ứng 66,13% vốn điều lệ). 
  • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư Trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức.
  • Tổ chức tư vấn:  Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phố Wall
Loại cổ phần chào bánCổ phần phổ thông
 Mệnh giá10.000 đồng/cổ phần
 Bước giá1.000.000 đồng/ lô cổ phần
 Phương thức bánChào bán cạnh tranh công khai cả lô cổ phần
 Tổng số lượng cổ phần chào bán1.152.000 cổ phần
Tổng số lô cổ phần chào bán cạnh tranh01 lô
Giá khởi điểm 01 lô cổ phần32.760.000.000 đồng.
Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước1.152.000 cổ phần
Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước 1.152.000 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa0 cổ phần
Tỉ lệ đặt cọc10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 Thời gianNgàyĐịa điểm
 Đăng ký đấu giá và nộp cọc08h00 - 16h0021/04/2022 – 04/05/2022 tại Vietcap
 Nộp phiếu tham dự đấu giáTrước 15h0010/05/2022 tại Vietcap
 Tổ chức đấu giá09h0012/05/2022 tại HOSE
Nộp tiền mua cổ phần 13/05/2022 -  19/05/2022 
 Hoàn trả tiền cọc 13/05/2022 – 19/05/2022 

3. Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số: 0011002550084

Của: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Tại: VCB - Sở giao dịch

 Nội dung: Nộp cọc đấu giá CTCP Châu Đức <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD (ngày và nơi cấp)> <Số lượng>

20220420_20220120 - Do thi Chau Duc - Dieu le to chuc va hoat dong.pdf

20220420_20220420 - Do thi Chau Duc - Ban CBTT.pdf

20220420_20220420 - Do thi Chau Duc - BCTC kiem toan 2020.pdf

20220420_20220420 - Do thi Chau Duc - BCTC KT 2021.pdf

20220420_20220420 - Do thi Chau Duc - GCN SHCP.pdf

20220420_20220420 - Do thi Chau Duc - Giay CNDK KD.pdf

20220420_20220420 - Do thi Chau Duc - Mau don.docx

20220420_20220420 - Do thi Chau Duc - QC chao ban canh tranh.pdf

20220420_20220420 - Do thi Chau Duc - QD 78 ve PA chuyen nhuong.pdf

20220420_20220420 - Do thi Chau Duc -TB Chao ban canh tranh.pdf

Powered by Froala Editor