1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn
  • Địa chỉ: Số 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3510 7888                       Số fax: (028) 3551 2427
  • Ngành nghề kinh doanh: Thương mại tổng hợp và sản xuất điện
  • Vốn điều lệ: 190.214.990.000 đồng
  • Vốn của SCIC : 4.828.560.000 đồng (tương ứng 2,54% vốn điều lệ).

2.Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Nhà đầu tư trong nước đáp ứng điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn.

3.Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

Giá khởi điểm

16.700 đồng/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá

100 đồng

Hình thức đấu giá

Chào bán cạnh tranh cả lô
Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước 482.856 cổ phần
Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước  482.856 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

482.856 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

4.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

  Thời gian Ngày  Địa điểm
Nhà đầu tư nộp hồ sơ năng lực 08h00 - 16h00 07/09/2020 – 16/09/2020  tại SCIC
SCIC trả lời bằng văn bản cho Nhà đầu tư   Trong trường hợp không chấp thuận Nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá cả lô, SCIC sẽ có trả lời bằng văn bản trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư và trước 14h00 ngày 18/09/2020  

Đăng ký và nộp cọc

08h00 - 16h00

18/09/2020 - 24/09/2020

 tại Vietcap

Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

Trước 14h00

25/09/2020

 tại HOSE

Tổ chức chào bán cạnh tranh

14h30

25/09/2020

 tại HOSE

Nộp tiền mua cổ phần

  26/09/2020 - 02/10/2020  

Hoàn trả tiền cọc

 

28/09/2020 - 02/10/2020

 

Tài khoản nộp cọc tham gia chào bán cạnh tranh

  • Tài khoản số: 0011002550084
  • Của: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
  • Tại: VCB - Sở giao dịch
  • Nội dung: Nộp cọc tham gia chào bán cạnh tranh SMA <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD (ngày và nơi cấp)> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
1.Bản công bố thông tin
2.Thông báo chào bán cạnh tranh
3.Quy chế chào bán cạnh tranh
4.Nghị quyết 211/NQ-ĐTKDV.HĐTV ngày 19/08/2020 về chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại SMA
5.Quyết định 356/QĐ-ĐTKDV ngày 03/09/2020 về phương án chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại SMA
6.BCTC kiểm toán năm 2018
7.BCTC kiểm toán năm 2019
8.BCTC soát xét 6 tháng năm 2020
9.Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
10.Điều lệ Công ty
11.Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần