1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam
  • Địa chỉ: Số 130 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
  • Ngành nghề kinh doanh: mua bán hóa chất – nguyên liệu hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), phân bón; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, chi tiết: cho thuê kho bãi, văn phòng; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, chi tiết: mua bán vật tư – máy móc – thiết bị phục vụ ngành nông ngư nghiệp; kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, đường thủy nội địa;...
  • Vốn điều lệ: 9.418.700.000 đồng, tương đương 941.870 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 461.516 cổ phần (chiếm 49,00% vốn điều lệ)
  • Tên, địa chỉ tổ chức chào bán cạnh tranh : Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 253.300 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 1 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh

 461.516 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu chào bán cạnh tranh:

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 23/03/2020 -01/04/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

 Trước 15h00

 08/04/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức chào bán cạnh tranh

 09h00

 10/04/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   11/04/2020 - 17/04/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 13/04/2020 - 17/04/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc chào bán cạnh tranh

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc chào bán cạnh tranh XNK Hóa chất MN <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>
 Tài liệu đính kèm:
20200320_20200320 - XNK HC MIEN NAM - Ban Cong bo thong tin.pdf
20200320_20200320 - XNK HC MIEN NAM - BCTC 2017 da kiem toan.pdf
20200320_20200320 - XNK HC MIEN NAM - BCTC 2018 da kiem toan.pdf
20200320_20200320 - XNK HC MIEN NAM - BCTC nam 2019.pdf
20200320_20200320 - XNK HC MIEN NAM - CV 291 xac nhan so huu CP.pdf
20200320_20200320 - XNK HC MIEN NAM - DIEU LE CONG TY.pdf
20200320_20200320 - XNK HC MIEN NAM - QC CANHTRANH.pdf
20200320_20200320 - XNK HC MIEN NAM - GDKKD.pdf
20200320_20200320 - XNK HC MIEN NAM - QĐ 16-TTG.pdf
20200320_20200320 - XNK HC MIEN NAM - QĐ 17 Phe duyet PA CBCT.pdf
20200320_20200320 - XNK HC MIEN NAM - TBAO CHAO BAN.pdf
20200320_20200320 - XNK HC MIEN NAM -QD 360 - phe duyet PA thoai von.pdf
20200320_20200320 - XNK HC MIEN NAM -MAUDON.docx