1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
  • Địa chỉ: 84 Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
  • Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn phân bón, hóa chất; Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;...
  • Vốn điều lệ: 46.623.500.000 đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 3.269.500 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 40.300 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu  100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần chào bán

 3.269.500 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 03/12/2019 - 13/12/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

 Trước 15h00

 19/12/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức chào bán cạnh tranh

 15h00

 23/12/2019

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   24/12/2019 - 30/12/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 24/12/2019 - 30/12/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc tham gia chào bán cạnh tranh của Gỗ Tân Mai <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liêu đính kèm:
20191202_20191202 - GO TAN MAI - CNSH CP.pdf
20191202_20191202 - GO TAN MAI - Dieu le CTCP.pdf
20191202_20191202 - GO TAN MAI - BCTC KT 2018.pdf
20191202_20191202 - GO TAN MAI - MAUDON.docx
20191202_20191202 - GO TAN MAI - Giay CN DKKD.pdf
20191202_20191202 - GO TAN MAI - QD317 phe duyet thoai von.pdf
20191202_20191202 - GO TANMAI - BAN CBTT.pdf
20191202_20191202 - GO TAN MAI - QD1028.pdf
20191202_20191202 - GO TANMAI - BCTC 9 thang 2019.pdf
20191202_20191202 - GO TANMAI - BCTC KIEM TOAN 2017.PDF
20191202_20191202 - GO TANMAI - QC CANHTRANH.pdf
20191203_20191202 - GO TAN MAI - TBAO BAN DAU GIA.pdf