1.Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu
  • Địa chỉ: 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, Việt Nam
  • Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ vệ sinh đô thị; Quản lý, vận hành, duy tu sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện công nghiệp, điện dân dụng, cống thoát nước, vỉa hè, nhà vệ sinh công cộng; Kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa, thiết bị trong lĩnh vực môi trường, ngành điện, thoát nước và vật liệu xây dựng, nhà hàng – khách sạn;...
  • Vốn điều lệ: 54.000.000.000 đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.566.000 cổ phần (chiếm 29% vốn điều lệ)
  • Tên, địa chỉ tổ chức chào bán cạnh tranh : Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 35.100 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh

 1.566.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu chào bán cạnh tranh

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 13/03/2020 - 24/03/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

 Trước 15h00

 30/03/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức chào bán cạnh tranh

 09h00

 01/04/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   02/04/2020 - 08/04/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 03/04/2020 - 09/04/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc chào bán cạnh tranh

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc chào bán cạnh tranh MT và DT Vũng Tàu <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm
20200312_20200312 - MT & DT VUNG TAU - MAUDON.docx
20200312_20200312 - MT & DT VUNG TAU - QC CANHTRANH.pdf
20200312_20200312 - MT& DT VUNG TAU- BCTC KT nam 2018.pdf
20200312_20200312 - MT& DT VUNG TAU- BAN CBTT.pdf
20200312_20200312 - MT & DT VUNG TAU - TBAO CHAO BAN.pdf
20200312_20200312 - MT& DT VUNG TAU- BCTC KT nam 2017.pdf
20200312_20200312 - MT& DT VUNG TAU- BCTC nam 2019.pdf
20200312_20200312 - MT& DT VUNG TAU- Giay CN DKKD.pdf
20200312_20200312 - MT& DT VUNG TAU- DieuLe 2018.pdf
20200312_20200312 - MT& DT VUNG TAU- CV 110 KH thoai von.pdf
20200312_20200312 - MT& DT VUNG TAU- Xac nhan CP.pdf
20200312_20200312 - MT& DT VUNG TAU- QD 436 PA chao ban.pdf
20200312_20200312 - MT& DT VUNG TAU- QĐ 1232-QĐ-TTg.pdf