1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long
  • Địa chỉ: 86 Đường 3 tháng 2, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
  • Ngành nghề kinh doanh: Thu gom rác thải không độc hại, Thu gom rác thải độc hại, Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan, ...
  • Vốn điều lệ: 35.362.220.000 đồng, tương đương 3.536.222 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.569.728 cổ phần (chiếm 44,39% vốn điều lệ)
  • Tên, địa chỉ tổ chức chào bán cạnh tranh : Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 40.800 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 1 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh

 1.569.728 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu chào bán cạnh tranh

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 03/11/2020 - 13/11/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

 Trước 15h00

 19/11/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức chào bán cạnh tranh

 09h00

 23/11/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   24/11/2020 - 30/11/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 24/11/2019 - 30/11/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc chào bán cạnh tranh

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc chào bán cạnh tranh Công trình CC Vĩnh Long <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20201102_20201102 - C.TRINH CC VINH LONG - Ban Cong bo thong tin.pdf
20201102_20201102 - C.TRINH CC VINH LONG - Dieu le TCHD.pdf
20201102_20201102 - C.TRINH CC VINH LONG - BCTC KT nam 2018.pdf
20201102_20201102 - C.TRINH CC VINH LONG - BCTC kiem toan 2019.pdf
20201102_20201102 - C.TRINH CC VINH LONG - BCTC 06 thang 2020.pdf
20201102_20201102 - C.TRINH CC VINH LONG - Giay CNDK doanh nghiep.pdf
20201102_20201102 - C.TRINH CC VINH LONG - QD 2352 ve gia khoi diem.pdf
20201102_20201102 - C.TRINH CC VINH LONG - Giay xac nhan so huu CP.pdf
20201102_20201102 - C.TRINH CC VINH LONG - QD3190 phe duyet PA.pdf
20201102_20201102 - C.TRINH CC VINH LONG - TBAO CHAO BAN.pdf
20201102_20201102 - CTRINH CC VINH LONG - QC CANHTRANH.pdf
20201102_20201102 - CTRINH CC VINH LONG - Gia tham chieu BQ 30 phien.pdf
20201102_20201102 - CTRINH CC VINH LONG - QD 1232-QD-TTg.pdf
20201102_20201102 - CTRINH CC VINH LONG - MAU DON.docx