1. Thông tin doanh nghiệp

  • Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang
  • Địa chỉ: Lô CII-3, Đường số 5, Khu công nghiệp C, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
  • Điện thoại: (84-277) 3763155 Số fax: (84-277) 3763152
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; In ấn,…
  • Vốn điều lệ: 71.475.800.000 đồng
  • Vốn của SCIC : 35.657.590.000 đồng (tương ứng 49,89% vốn điều lệ).

2. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Tất cả các nhà đầu tư Trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang.

3. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

Giá khởi điểm

97.500 đồng/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá

100 đồng

Hình thức đấu giá

Chào bán cạnh tranh cả lô
Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước 3.565.759 cổ phần
Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước  3.565.759 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

3.565.759 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

4. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm
Nhà đầu tư nộp hồ sơ năng lực 08h00 - 16h00 17/11/2020 – 30/11/2020  tại SCIC
SCIC trả lời bằng văn bản cho Nhà đầu tư   Trong trường hợp không chấp thuận Nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá cả lô, SCIC sẽ có trả lời bằng văn bản trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư và trước 14h00 ngày 02/12/2020  

Đăng ký và nộp cọc

08h00 - 16h00

03/12/2020 - 08/12/2020

 tại Vietcap

Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

Trước 14h00

09/12/2020

 tại HOSE

Tổ chức chào bán cạnh tranh

14h30

09/12/2020

 tại HOSE

Nộp tiền mua cổ phần

  10/12/2020 - 16/12/2020  

Hoàn trả tiền cọc

 

10/12/2020 - 16/12/2020

 

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 0011002550084
  • Của: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
  • Tại: VCB - Sở giao dịch
  • Nội dung: Nộp cọc chào bán cạnh tranh SGC <CMND/GPDKKD (ngày và nơi cấp)> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm: tại đây