Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có thông báo về việc chính thức triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ từ ngày 12/09/2022.

Theo đó, Quý khách có thể đặt lệnh mua bán lô lẻ có khối lượng từ 01 đến 99 cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ ETF/ chứng quyền được thực hiện theo cả hai phương thức khớp lệnh liên tục và thỏa thuận.

✔️ Quy định về bước giá, đơn vị yết giá và biên độ dao động giá: Tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn.

✔️ Thời gian giao dịch:

  • Khớp lệnh liên tục:          9h15-11h30 và 13h00-14h30
  • Giao dịch thỏa thuận:      9h15-11h30 và 13h00-15h 

✔️ Thời gian thanh toán: T+2.

✔️ Cách thức đặt lệnh:

  • Đặt trên phần mềm trực tuyến: V-Pro, V-Web, VCI Mobile,  VCI Mobile S
  • Đặt lệnh thông qua nhân viên môi giới (028) 8882 6868

Quý khách vui lòng tham khảo thêm các câu giải đáp của HOSE tại đây

Powered by Froala Editor