Vietcap trân trọng thông báo thời gian thu mua cổ phiếu lô lẻ (khối lượng < 100 cổ phiếu) sàn HOSE tháng 08/2022 theo thông tin chi tiết như sau:

Thời gian thực hiện

Từ 8h đến 14h45 của hai ngày làm việc 01,02 tháng 08.

Giá giao dịch được xác định

Bằng 90% * GIÁ THAM CHIẾU của ngày đặt lệnh (đối với mã trong danh mục 90%) (Danh muc MUA 90.pdf )

Bằng 80% * GIÁ THAM CHIẾU của ngày đặt lệnh (đối với mã trong danh mục 80%) (Danh muc MUA 80.pdf )

Thời gian thanh toán

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày đặt lệnh.

Phương thức giao dịch

Thực hiện một trong các cách sau:

1.Đặt lệnh bán trực tuyến qua kênh Vpro/ Vweb

2.Đặt lệnh bán qua nhân viên môi giới quản lý tài khoản

Powered by Froala Editor