Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ của Vietcap trong thời gian qua.

Vietcap trân trọng thông báo thời gian thu mua cổ phiếu lô lẻ (khối lượng < 100 cổ phiếu) sàn HOSE tháng 06/2022 theo thông tin chi tiết như sau:

Thời gian thực hiện

Từ 8h đến 14h45 của hai ngày làm việc 01,02 tháng 06.

Giá giao dịch được xác định

Bằng 90% * GIÁ THAM CHIẾU của ngày đặt lệnh (đối với mã trong danh mục 90%) (danh muc 90.pdf )

Bằng 80% * GIÁ THAM CHIẾU của ngày đặt lệnh (đối với mã trong danh mục 80%) (danh muc 80.pdf )

Thời gian thanh toán

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày đặt lệnh.

Phương thức giao dịch

Thực hiện một trong các cách sau:

1.Đặt lệnh bán trực tuyến qua kênh Vpro/ Vweb

2.Đặt lệnh bán qua nhân viên môi giới quản lý tài khoản

Powered by Froala Editor