Vietcap trân trọng thông báo thời gian thu mua cổ phiếu lô lẻ (khối lượng<100 cổ phiếu) sàn HOSE tháng 10/2021 theo thông tin chi tiết như sau:

Thời gian thực hiện:Từ 8h đến 14h45 của hai ngày làm việc đầu mỗi tháng (01,04 tháng 10)

Giá giao dịch được xác định: Bằng 90% * GIÁ THAM CHIẾU của ngày đặt lệnh.

Thời gian thanh toán: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày đặt lệnh.

Phương thức giao dịch: Thực hiện 1 trong các cách sau:

            1.Đặt lệnh bán trực tuyến qua kênh VCI mobile/ Vpro/ Vweb 

             2.Đặt lệnh bán qua nhân viên môi giới quản lý tài khoản

Danh sách mã lô lẻ thực hiện mua tháng 10/2021, Quý khách hàng vui lòng xem DANH MUC CHUNG KHOAN LO LE HOSE THANG 10.2021 (1).pdf

Quý Khách hàng cần hỗ trợ thêm, có thể liên hệ Phòng Dịch vụ Khách hàng theo số điện thoại 028-39143588 ext 310/201

Trân trọng cám ơn Quý khách!

Powered by Froala Editor