Thông báo về việc phát hành chứng chỉ Quỹ ra công chúng Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Bản Việt. Các tài liệu về đợt IPO có thể xem tại đây:

Powered by Froala Editor