Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong Quý 04/2019 như sau:

  • Thời gian mua chứng khoán lô lẻ từ 01/10/2019 đến 14/10/2019
  • Danh mục mua chứng khoán lô lẻ: Danh mục

Trân trọng.