Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong Quý 03/2019 như sau:

  • Thời gian mua chứng khoán lô lẻ từ 01/07/2019 đến 12/07/2019
  • Danh mục mua chứng khoán lô lẻ: danh mục tại đây

Trân trọng.