Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap xin thông báo về việđược HSX chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm (CPNJ2102, CMWG2102)

Thông báo

Trân trọng!