• Thời gian nhận sổ cổ đông: Từ ngày 01/06/2015 - 15/07/2015.
  • Thời gian chốt danh sách chi trả: 10/03/2015.
  • Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 15%.
  • Tỷ lệ thực hiện quyền ( cổ phiếu thưởng ): 15%.

Mọi thắc mắc quý khách hàng liên hệ Ms. Thanh ( Tel: 08.3914 3588, ext: 224 ) để được giải đáp.

Trân trọng.