1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ

 • 152-154 Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Điện thoại : +84 710.3835543 Fax: +84 710.3832060

2. Ngành nghề kinh doanh : Xay xát và sản xuất bột thô; Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ thịt; Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa…

3. Vốn điều lệ công ty : 110.000.000.000 đồng

4. Vốn của SCIC : 108.144.500.000 đồng, chiếm tỷ lệ 98,31%

5. Điều kiện tham dự đấu giá : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ.

6. Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá trọn lô (không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài)

 • Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần
 • Mệnh giá : 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá : 10.814.450 cổ phần
 • Số lượng mua cả lô : 10.814.450 cổ phần

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Công bố thông tin; Nộp chứng từ tiền đặt cọc 

 • Thời gian : Bắt đầu 9h00 đến 16h00, thứ 2 đến thứ 6, từ 27/02/2017 đến 17/03/2017
 • Địa điểm :
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt Địa chỉ: Tòa nhà Vinatex Tài Nguyên, lầu 3, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM 
  • Công ty Cổ phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ - Địa chỉ: 152-154 Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

9. Nộp phiếu tham dự đấu giá tại:

 • Nộp trực tiếp tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt: từ 13h30 đến 14h ngày 27/03/2017
 • Gởi thư bảo đảm qua bưu điện: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt: trước 13h30 ngày 27/03/2017

10. Tổ chức đấu giá

 • Thời gian : 14h ngày 27/03/2017
 • Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - Địa chỉ: Tòa nhà Vinatex Tài Nguyên, lầu 3, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần : Từ ngày 28/03/2017 đến trước 16h ngày 11/04/2017

12. Thời gian hoàn trả tiền cọc : Từ ngày 28/03/2017 đến ngày 05/04/2017

 

Tài liệu đính kèm:
1. Mekonimex - Quyet dinh 586 ban von cua SCIC
2. Mekonimex - Quyet dinh 25_ QD ban cp cua SCIC
3. Mekonimex - Quy che to chuc dau gia
4. Mekonimex - Ban CBTT
5. Mekonimex - Dieu le to chuc hoat dong 2016
6. Mekonimex - BCTC tong hop da duoc kiem toan 2015
7. Mekonimex - BCTC rieng da duoc kiem toan 2014
8. Mekonimex - Hoat dong kinh doanh quy  3-2016 (Tong hop)
9. Mekonimex - Bang can doi ke toan quy 3-2016  (tong hop)
10. Mekonimex - NQ 02 DHCD TN 2016
11. Mekonimex - BC THHD SXKD 2015 va PHKH SXKD 2016